Rekrutacja do IV edycji Akademii Menadżera Innowacji PARP

Rozpoczęła się rekrutacja do IV edycji Akademii Menadżera Innowacji – programu szkoleniowo-doradczego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, która potrwa do 9 września br.

Zapraszamy przedsiębiorców i pracowników poszukujących sposobów na wdrożenie innowacji,  zwiększenie konkurencyjności, poprawę efektywności pracy i wzrost rentowności firmy.  Celem jest zbudowanie w firmie zespołu, który będzie skutecznie działał na rzecz jej rozwoju poprzez innowacje.

Do AMI mogą przystępować przedstawiciele firm bez względu na branżę i wielkość firmy.

Dofinansowanie ze środków UE wynosi do 80 proc. dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw oraz do 50 proc. dla dużych. Pierwszy zjazd odbędzie się w październiku 2022 r.

Więcej informacji znajduje się na stronie:  https://www.parp.gov.pl/ami