Szkolenie

SZKOLENIE: Pierwsza pomoc

16.11.2023
09:00 - 15:30
299,00 zł netto
Wrocław
ul. Świdnicka 39

Opis

Kurs pierwszej pomocy polecamy osobom, które chciałyby nauczyć się podstawowych czynności ratujących życie, aby świadomie i odpowiedzialnie wiedzieć co robić w sytuacjach
zagrożenia życia. Instruktorzy to czynni medycy pracujący w jednostkach systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz czynni funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej. Praktycy uczący jak prawidłowo i efektywnie udzielać pierwszej pomocy oraz jak zachować się w sytuacji codziennych zagrożeń, nie tylko w miejscu pracy, lecz wszędzie tam gdzie przebywamy. Istotą  szkolenia są ćwiczenia praktyczne oraz studium przypadków, z którymi na co dzień mierzą się instruktorzy, pracujący w branży ratowniczej.
Praktyka zdobyta podczas symulacji ratowniczych pozwala na odpowiednią reakcję w sytuacji realnego zagrożenia.

Szczegóły

Założenia szkolenia
Przygotowanie uczestników do udzielenia pierwszej pomocy poprzez nauczenie ich umiejętności postępowania w sytuacjach nagłego zagrożenia zdrowotnego.
Przygotowanie uczestników do roli lidera/dowodzącego podczas udzielania pierwszej pomocy.
Kształtowanie u uczestników wrażliwość oraz potrzebę szybkiego reagowania w sytuacjach nagłego zagrożenia zdrowotnego.
Przygotowanie uczestników do poprawnej interpretacji i rozumienia istoty udzielania pierwszej pomocy, stanów zagrożenia życia oraz zasad i standardów zgodnie z najnowszą wiedzą medyczną.

Cel szkolenia
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawami udzielania pierwszej pomocy, a także przygotowanie  teoretycznie i praktycznie do wykonywania konkretnych zadań
ratowniczych podczas udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Efekty kształcenia
Po ukończeniu szkolenia, uczestnik będzie znał zasady udzielania pierwszej pomocy w stanach  nagłego zagrożenia zdrowotnego, a także zasady zapewnienia sobie oraz uczestnikom
zdarzenia bezpieczeństwa podczas prowadzenia działań ratowniczych.

Standardy kształcenia
Szkolenie prowadzone jest zgodnie z panującą, najnowszą wiedzą medyczną oraz z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji. Zajęcia prowadzone są przez czynnych ratowników
medycznych zatrudnionych w strukturach systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, których wiedza weryfikowana jest poprzez Wydział Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego.

Agenda

  1. Podstawy prawne w udzielaniu pierwszej pomocy.
  2. Bezpieczeństwo działań ratowniczych.
  3. Podstawowe zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych.
  4. Podstawowe zabiegi resuscytacyjne u dzieci i niemowląt.
  5. Postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym oddychającym.
  6. Zadławienia u osób dorosłych, dzieci oraz niemowląt.
  7. Wybrane stany nagłego zagrożenia zdrowotnego.
  8. Urazy oraz ich zaopatrywanie.

Rejestracja

Koszt szkolenia: 299,00 zł netto/ osoba

Formularz rejestracyjny: https://dig.sorga.pl/rekrutacja?r=Szkolenia&Szkolenie=40

Po otrzymaniu zgłoszenia, zostanie wstawiona faktura.

Zapraszamy!

 

Dołącz do Dig, to proste!

Wysyłasz
formularz

Analizujemy
Twoje zgłoszenie

Korzystasz
z benefitów