Szkolenie

SZKOLENIE: Zrównoważony biznes oparty na ekonomii obiegu zamkniętego i raportowaniu ESG

01.06.2023
09:00 - 15:00
bezpłatne
Wrocław
Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej, Wrocław,
ul. Smoluchowskiego 48, bud. B11, sala 12.

Opis

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej oraz Dolnośląska Izba Gospodarcza serdecznie zapraszają firmy z Dolnego Śląska na bezpłatne, stacjonarne szkolenie z elementami warsztatów „Zrównoważony biznes, oparty na ekonomii obiegu zamkniętego i raportowaniu ESG”, celem podniesienia konkurencyjności firm na rynku międzynarodowym.

Szczegóły

Uczestnicy szkoleniowego nabędą wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • Idei zrównoważonego rozwoju, gospodarki o obiegu zamkniętym, raportowania ESG
 • Stosowania metod i narzędzia wykorzystywanych do prowadzenia zrównoważonego biznesu, w gospodarce o obiegu zamkniętym oraz raportowania ESG.
 • Planowania i wdrażania zmian w przedsiębiorstwach lub organizacjach, wynikających z zmieniającego się prawa oraz międzynarodowych strategii mających na celu redukcję emisji CO2 i zminimalizowanie negatywnego wpływu działalności przedsiębiorstwa na środowisko naturalne
 • Wyzwań i barier związanych z wdrażaniem omawianych koncepcji i narzędzi w przedsiębiorstwie.
 • Korzyści, jakie przedsiębiorstwo może osiągnąć w związku z realizacją strategii zrównoważonego rozwoju i raportowania ESG.
 • Szczegółowych rozwiązań możliwych do implementacji w takich obszarach przedsiębiorstwa jak: raportowanie i monitoring, marketing, komunikacja i zarządzanie relacjami z interesariuszami, HR, raportowanie ESG.

Ekspert prowadzący szkolenie: 

Dr Joanna Kubicka — doktor ekonomii, specjalistka w dziedzinie zarządzania, zrównoważonego rozwoju, społecznej odpowiedzialności biznesu i ESG, wykładowczyni akademicka, posiadająca zarówno wieloletnie doświadczenie w pracy dydaktycznej (Coventry University Wrocław, Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu), jak i praktykę we współpracy z biznesem (LG, Rawlplug S.A., Bank ING) oraz organizacjami pozarządowymi (Bank Światowy, Stowarzyszenie Ekologiczne Eko-Unia, Fundacja OnWater.pl, Fundacja Rozwój Tak-Odkrywki NIE).

Agenda

Program szkolenia:

CZĘŚĆ TEORETYCZNA (2h):

 • Społeczne i środowiskowe zmiany w otoczeniu biznesowym
 • Zrównoważony rozwój, społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR), obieg zamknięty – definicje i przykłady stosowanych rozwiązań
 • Nowy Zielony Ład, Taksonomia UE – najważniejsze regulacje prawne wymuszające na firmach większą ochronę środowiska naturalnego oraz poprawę warunków pracy ludzi
 • Raportowanie ESG – istota, zasady, standardy, dobre praktyki
 • Korzyści dla przedsiębiorstw wynikające ze zrównoważonego rozwoju, obiegu zamkniętego oraz transformacji i optymalizacji energetycznej
 • Wyzwania i bariery związane z wdrożeniem zrównoważonego rozwoju w firmie

CZĘŚĆ WARSZTATOWA (4h):

 • Raportowanie ESG – istota, zasady, standardy, dobre praktyki
 • Definiowanie i zrozumienie celów raportowania ESG oraz zasady „podwójnej istotności”
 • Doprecyzowanie wskaźników ESG, rodzajów miar oraz wybór metod gromadzenia danych ESG dla wybranego przedsiębiorstwa
 • Praktyczne próby analizy i zarządzania danymi ESG
 • Zaplanowanie skutecznej komunikowania wyników Raportu ESG, zarówno wewnętrznie, jak i na zewnątrz organizacji, między jej interesariuszami
 • Prezentacja i omówienie przygotowanych macierzy wskaźników oraz planów realizacji raportowania
 • Podsumowanie warsztatów, wręczenie certyfikatów

Rejestracja

https://wctt.pwr.edu.pl/wydarzenie/bezplatne-szkolenie-pt-zrownowazony-biznes-oparty-na-ekonomii-obiegu-zamknietego-i-raportowaniu-esg/

Spotkanie jest bezpłatne, liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Dołącz do Dig, to proste!

Wysyłasz
formularz

Analizujemy
Twoje zgłoszenie

Korzystasz
z benefitów