Szkolenie

SZKOLENIE: Zatrudnianie cudzoziemców – nowości w 2023 roku

23.05.2023
10:00 - 12:00
bezpłatne
Wrocław
ul. Świdnicka 39

Opis

 

Rok 2023 pod względem prawa imigracyjnego przynosi wiele zmian legislacyjnych.

Uchwalane są kolejne reformy prawa imigracyjnego, zarówno drobne doraźne zmiany, jak i planowe przebudowy na poziomie strategicznym. Dla wszystkich dotkniętych tymi zmianami, skutkują one koniecznością ciągłego aktualizowania wiedzy oraz dostosowywania się do stale zmieniających się przepisów. Wszytskich, którzy pragną przygotować się na nadchodzące zmiany już teraz serdecznie zapraszamy do udziału w webinarze.zanie relacjami z interesariuszami, HR, produkcja, logistyka oraz funkcjonowanie w ramach łańcuch dostaw, opakowania i odpady przemysłowe, raportowania ESG.

Podczas szkolenia:

  • dowiesz się jakie zmiany w prawie imigracyjnym 2023 roku wprowadza polski ustawodawca i jak najlepiej się do nich przygotować.
  • poznasz rządowy projekt nowej ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców oraz jego wypływ na obowiązki przedsiębiorców zatrudniających cudzoziemców.
  • rozwikłasz, jak legalnie przejąć cudzoziemca od innego pracodawcy oraz jakie błędy można popełnić, a co najważniejsze – jak ich uniknąć.
  • dowiesz się jak uniknąć wysokich kar za nielegalne zatrudnianie cudzoziemców po zmianie obowiązujących przepisów.

Dlaczego warto wziąć udział? 

  • Przedstawione zostaną najnowsze regulacje prawa imigracyjnego w praktycznym wymiarze, z punktu widzenia możliwych rozwiązań, które nowe przepisy otwierają przed przedsiębiorcami.
  • Omówione zostaną możliwości wykorzystania przepisów o COVID-19 w 2023 r. w zakresie zatrudniania cudzoziemców.
  • Wyjaśnione zostaną rozwiązania zawarte w specustawie o pomocy obywatelom Ukrainy.
  • Przedstawione zostaną także planowane zmiany w zakresie zaostrzenia kryteriów uzyskiwania zezwoleń na pracę, zmian w kwestii umów zawieranych z cudzoziemcami oraz kar przewidzianych za nielegalne zatrudnianie cudzoziemców.

Szczegóły

Szkolenie prowadzą:

apl. rad.  Agata Wszędybył

Aplikantka radcowska przy OIRP we Wrocławiu. Specjalizuje się w obsłudze prawnej klientów niemieckojęzycznych oraz doradza w zakresie prawa niemieckiego; przede wszystkim w przedmiocie prawa rodzinnego, spadkowego, prawa pracy oraz obsługi prawnej przedsiębiorców.

W 2020 roku ukończyła zarówno polskie jak i niemieckie studia prawnicze na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, uzyskując tytuł zawodowy Master of German and Polish Law. Biegle włada językiem niemieckim. Posiada uprawnienia mediatora.

Z uwagi na biegłą znajomość języka niemieckiego wyspecjalizowała się w doradztwie prawnym na rzecz niemieckojęzycznych przedsiębiorstw szczególnie w zakresie spraw transgranicznych.

apl.rad. Michał Wojdygowski

Aplikant radcowski przy OIRP we Wrocławiu. Zajmuje się obsługą prawną klientów angielskojęzycznych oraz doradza w zakresie prawa polskiego i europejskiego; przede wszystkim w przedmiocie prawa rodzinnego, spadkowego, prawa pracy, prawa nieruchomości, delegowania pracowników oraz obsługi prawnej przedsiębiorców. Specjalizuje się w doradztwie z zakresu legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców na terytorium polski oraz sprawach z zakresu audytu legalizacji zatrudnienia cudzoziemców w polskich przedsiębiorstwach.

Rejestracja

Szkolenie jest bezpłatne, obowiązuje rejestracja.

Dołącz do Dig, to proste!

Wysyłasz
formularz

Analizujemy
Twoje zgłoszenie

Korzystasz
z benefitów