DIG realizuje projekt: „Doradztwo w zakresie BRAND MARKETINGU DOLNOŚLĄSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ”.

Celem usługi doradczej jest zwiększenie konkurencyjności i atrakcyjności Dolnośląskiej Izby Gospodarczej na dolnośląskim rynku w 2019 roku poprzez zaprojektowanie i wdrożenie nowych rozwiązań w zakresie komunikacji marketingowej.

Wartość projektu: 70 110,00 zł BRUTTO

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 59 593,50 zł BRUTTO

Usługa doradcza realizowana w ramach Projektu: „Granty na usługi doradcze dla przedsiębiorców z sektora MSP-ZIT WrOF” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014 2020, Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości Poddziałanie 1.3.2 Rozwój przedsiębiorczości – ZIT WrOF Schemat 1.3 C.2 Doradztwo dla MSP – projekty grantowe IOB.

Okres realizacji projektu: 05.03.2019 – 28.06.2019

Dołącz do Dig, to proste!

Wysyłasz
formularz

Analizujemy
Twoje zgłoszenie

Korzystasz
z benefitów