Projekt pilotażowy Aktywna kobieta

 

Od 10 lutego 2022 roku  Dolnośląska Izba Gospodarcza uczestniczy w realizacji projektu pilotażowego pt. „Aktywna kobieta”, który jest finansowany z rezerwy Funduszu Pracy w ramach Konkursu „Stabilna Praca – Silna Rodzina”, organizowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Wartość projektu – 690 975,00 zł

 

Liderem projektu jest: Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu.  Partnerami DIG oraz instytucja szkoleniową Human Partner Sp. z o.o. realizuje

Celem ogólnym projektu pilotażowego „Aktywna kobieta” jest poprawa sytuacji kobiet wyłączonych, nieaktywnych zawodowo z powodu opieki nad dziećmi/osobami zależnymi oraz seniorami, a w szczególności kobiet powracających lub wchodzących na rynek pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrocławiu z miasta Wrocławia oraz powiatu wrocławskiego poprzez wypracowanie i przetestowanie nowego, kompleksowego narzędzia, którego realizacja umożliwi skuteczny powrót na rynek pracy.

Cele szczegółowe projektu pilotażowego pt. „Aktywna kobieta”:

  1. wsparcie pracodawców z sektora usług mających siedzibę lub oddział we Wrocławiu lub na terenie powiatu wrocławskiego (np. biura rachunkowe, agencje reklamy, agencje PR, kancelarie prawne, kancelarie doradztwa podatkowego, biura podróży, etc.) w zatrudnieniu pracowników – kobiet w formie telepracy,
  2. zwiększenie świadomości oraz wiedzy co najmniej 50 lokalnych pracodawców z sektora usług na temat roli i znaczenia telepracy i pracy zdalnej poprzez udział w dedykowanych szkoleniach on-line w formule rapid e-learningu,
  3. podjęcie pracy przez kobiety wyłączone z rynku pracy z powodu opieki nad dziećmi/osobami zależnymi oraz seniorami,  a w szczególności kobiet powracających lub wchodzących na rynek pracy,
  4. zweryfikowanie skuteczności wypracowanego narzędzia o wysokim stopniu innowacyjności, przetestowanego w ramach współpracy międzysektorowej publicznych służb zatrudnienia oraz Partnerów (Dolnośląskiej Izby Gospodarczej oraz instytucji szkoleniowej Human Partner Sp. z o.o.),
  5. wzmocnienie aktywności zawodowej i szkoleniowej kobiet na wrocławskim rynku pracy w obliczu pandemii wywołanej COVID-19 poprzez zaprojektowanie i przetestowanie nowych narzędzi wsparcia zatrudnienia oraz rozwoju kompetencji cyfrowych,
  6. zwiększenie dostępu lokalnych przedsiębiorców z sektora usług do wsparcia oferowanego przez Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu,
  7. rozszerzenie instrumentów pomocy wsparcia w urzędach.

Zapraszamy do udziału.

STRONA PROJEKTU

 

Dołącz do Dig, to proste!

Wysyłasz
formularz

Analizujemy
Twoje zgłoszenie

Korzystasz
z benefitów