Staż motorem kariery – nowa jakość kształcenia zawodowego

17 kwietnia 2020 Dolnośląska Izba Gospodarcza podpisała umowę na realizację projektu: “Staż motorem kariery – nowa jakość kształcenia zawodowego” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.
Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Gminą Wrocław  i Grupą Wróbel.

Dołącz do Dig, to proste!

Wysyłasz
formularz

Analizujemy
Twoje zgłoszenie

Korzystasz
z benefitów