Inne

Nabór zgłoszeń Pracodawców o przyznanie dofinansowania w formie vouchera aktywizacyjnego w ramach projektu pilotażowego „Aktywna Kobieta”

30.06.2022 - 01.10.2023
00:00
BEZPŁATNE
Wrocław i Powiat Wrocławski

Opis

Powiatowy Urząd Pracy, lider projektu „Aktywa kobieta” uruchomił przyjmowanie zgłoszeń Pracodawców o przyznanie dofinansowania w formie vouchera aktywizacyjnego.

Voucher jest instrumentem finansowanym z rezerwy Funduszu Pracy w ramach Konkursu „Stabilna Praca – Silna Rodzina”, organizowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Jego realizatorami są: Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu, Dolnośląska Izba Gospodarcza oraz instytucja szkoleniowa Human Partner Sp. z o.o.

 

Czym jest voucher aktywizacyjny?

  • Voucher aktywizacyjny stanowi nowe narzędzie aktywizacji i wsparcia dla Pracodawców, finansowane w ramach projektu pilotażowego pt. „Aktywna kobieta”, wybranego do realizacji w drodze konkursu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pod nazwą „Stabilna praca – silna rodzina”.
  • Celem projektu pilotażowego „Aktywna kobieta” jest przeprowadzenie kompleksowych działań  aktywizacyjnych dla 20 kobiet wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad dziećmi (wiek dzieci – nie ukończone 8 lat) lub osobami zależnymi, a także seniorami w powrocie / wejściu na rynek pracy, które zostaną zatrudnione przez firmy MŚP z sektora usług z powiatu wrocławskiego i miasta Wrocławia.
  • Voucher aktywizacyjny umożliwia zatrudnienie w formie telepracy uczestniczkom projektu poprzez wdrożenie specjalnego pakietu wsparcia zawierającego: finansowanie Pracodawcy szkolenia dla bezrobotnej, dofinansowanie kosztów zatrudnienia u danego Pracodawcy, sfinansowanie zakupu niezbędnego sprzętu, oprogramowania, licencji            i pokrycie opłat, niezbędnych do pracy zdanej oraz zakup wyposażenia nowo utworzonego stanowiska pracy.

Szczegóły

Kto może ubiegać się o przyznanie vouchera aktywizacyjnego?
O przyznanie vouchera aktywizacyjnego może ubiegać się Pracodawca, który:

  • utworzy stanowisko pracy w formie telepracy, o której mowa w rozdziale IIb Kodeksu pracy (art. 675  – 6717), dla bezrobotnej skierowanej przez Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu w ramach projektu pilotażowego „Aktywna kobieta”,
  • zatrudni na nowoutworzonym stanowisku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej 12 miesięcy skierowaną przez Urząd oraz zaakceptowaną bezrobotną,
  • spełni wymagania określone w złożonym w Powiatowym Urząd Pracy we Wrocławiu Zgłoszeniu Pracodawcy, dotyczącym przyznania vouchera aktywizacyjnego ze środków Funduszu Pracy na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy dla skierowanej bezrobotnej.

Rejestracja

Dołącz do Dig, to proste!

Wysyłasz
formularz

Analizujemy
Twoje zgłoszenie

Korzystasz
z benefitów